Digitální dvojče jako budoucí technologie ve výrobě

21. 06. 2022


Digitální dvojče budovy umožňuje virtualizaci továrny, výrobní linky, celého areálu, nebo jen jeho dílčí součásti. Jde o digitalizovaný obraz objektu, který je propojen s celou řadou dalších digitalizovaných dat, především plánů podlaží, layoutů místností a pater, klíčových rozvodů, CAD výkresů atd. To vše je umístěno na zabezpečeném cloudovém úložišti v optimalizované podobě, aby bylo možné data prohlížet odkudkoli a na jakémkoliv zařízení, tedy na tabletu, v mobilu, na desktopu či v notebooku.

Ve výrobních podnicích funguje toto dvojče jako digitální kopie skutečného prostředí, ve kterém můžete spravovat majetek jako výrobní stroje a další vybavení haly, plánovat přestavbu díky měření vzdáleností, optimalizovat provoz, simulovat scénáře výroby, používat virtuální prostředí při zaškolování nových zaměstnanců (AR/VR), uchovávat dokumenty jako manuály, revizní zprávy aj. a přiřazovat je k daným objektům, či díky napojeným senzorům sledovat a spravovat hlášení poruch, kde může digitální dvojče odhalit potenciální problémy, což výrazně napomáhá strategiím prediktivní údržby.

Možností využití je nepřeberné množství a problematika digitálních dvojčat se dostává do popředí zájmů firem zejména v souvislosti s pojmy jako Průmysl 4.0, internet věcí (IoT), energetická náročnost budov a provozů.

Hlavní výhodou digitálního dvojčete není sama centralizace dat, ale zejména časová a finanční úspora, kterou lze díky této centralizaci dosáhnout. Zkrátka optimalizace dosáhnete mnohem bezpečněji a levněji než ve fyzickém světě. To má zásadní pozitivní důsledky, které výrobcům umožní zvažovat vše možné od strategií růstu až po zamezení prostojů, které negativně ovlivňují efektivitu práce a snižují zisk, především prostoje spojené s ad hoc údržbou.

Vytvoření digitálního dvojčete výrobní firmy se díky moderním technologiím rapidně zlevňuje, i když jde stále o poměrně technicky i finančně náročnou disciplínu. Finální cenu ovlivňují specifické a nadstandardní požadavky zákazníků, v základu jde o nižší jednotky stovek tisíc korun za celou realizaci. Z praxe můžeme potvrdit, že se investice vrátí v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu.

A kde je ona skutečná návratnost?

Kromě podpory špičkové údržby, díky níž mají týmy možnost zachytit problémy proaktivně a daleko dříve než v případech, kdy dochází k výpadkům a odstávkám, je také možnost vidět aktivum, např. výrobní linku, nebo celou výrobní halu v akci ještě předtím, než existuje ve fyzickém světě. V závislosti na kvalitě a rozsahu digitálního dvojčete lze provádět simulace testující různé vstupy a podmínky – na základě těchto klíčových informací lze pak lépe plánovat, konfigurovat a implementovat ještě předtím, než se lidově řečeno “kopne do země”. Klíčoví manažeři se tedy rozhodují na základě simulovaných vstupů, nikoli na základě domněnek a pocitů. A to jsou v konečném důsledku ušetřené desetitisíce až statisíce korun za lidskou práci a zmařené investice při chybném plánování.

Důvodem pro využití digitálního dvojčete je především zajištění provozuschopnosti podniku, prediktivní plánování a preventivní údržba odpovídající nárokům a technologickým možnostem 21. století. Možnosti jsou již v tuto chvíli relativně neomezené a záleží pouze na schopnostech managementu a osob, které budou takovou technologii používat na pravidelné bázi, co vše z ní dokáží vytěžit.