Diditální dvojče štoly Josef je na světě

03. 03. 2023


První zkouška tvorby digitálního dvojčete štoly Josef je na světě. Ve spolupráci s Centrem experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze jsme naším mobilním laserskenerem experimentálně mapovali jednu z nejznámějších štol zlatorudného revíru Psí hory, v němž byla doložena těžba zlata již za éry keltského osídlení této oblasti v období 2. až 1. století př. n. l. Připravuje se rozšíření spolupráce při řešení v různých výzkumných projektech souvisejících s podzemními stavbami. Podzemní laboratoř Josef poskytuje ideální podmínky pro in-situ výuku, výzkum a vývoj. Prohlédněte si celkový pohled a ukázku indoor streetview z naší aplikace Intellmaps Digital Twin.